Zelinske novine br.2017-04

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

669. ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

670. ODLUKA O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

671. ODLUKA O DONOŠENJU II IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (A) TURISTIČKO - UGOSTITELJSKOG I SPORTSKO -REKREACIJSKOG PODRUČJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

672. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA PROJEKT „REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE (DOGRADNJA I NADOGRADNJA) JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – MULTIFUNKCIONALNI CENTAR (VATROGASNI CENTAR I DVORANA)“

673. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA PROJEKT „KLUPSKA KUĆA - SPORTSKO POSLOVNA ZGRADA HOCKEY KLUBA ZELINA“

674. STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2021. GODINE

675. ODLUKA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA, NEIZGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA, DRUGIH NEKRETNINA I POKRETNIH NAPRAVA U VLASNIŠTVU GRADA SVETOG IVANA ZELINE TE POSTAVLJANJU PLAKATA, OGLASA I DRUGIH OBJAVA U SVRHU IZBORNE PROMIDŽBE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH KANDIDATA KOJI SUDJELUJU NA IZBORIMA

676. ODLUKA O POREZIMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

677. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Pročitano 2769 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija