Zelinske novine br. 2016-25

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

634. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

635. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG

        IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

636. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

        INFRASTRUKTURE U GRADU SVETOM IVANU ZELINI U 2016. GODINI

637. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI

        IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA

        SVETOG IVANA ZELINE U 2016. GODINI

638. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

639. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

640. IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

641. PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

642. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

643. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU

        SVETOM IVANU ZELINI U 2017. GODINI

644. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA

        22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2017. GODINI

645. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

646. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

647. SOCIJALNI PROGRAM GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

648. ODLUKA O POTPORAMA U POLJOPRIVREDI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

649. ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH

        U GRADSKOM VIJEĆU I ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2017. GODINU

650. ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

651. ANALIZA O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ODNOSNO SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU

        GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

652. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

        S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

653. ODLUKA O PRODAJI TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZELINA - PLIN D.O.O. I SEKTORA PLINA U TRGOVAČKOM

        DRUŠTVU ZELINSKE KOMUNALIJE D.O.O.

654. ODLUKA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

AKTI GRADONAČELNIKA

655. ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PLANA AKTIVNOSTI NA RJEŠAVANJU IMOVINSKO - PRAVNIH POSLOVA

Pročitano 1543 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija