Zelinske novine br. 2016-12

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

602. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

603. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA

604. ZAKLJUČAK

605. ZAKLJUČAK

606. ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU

       VODOVOD ZELINA D.O.O.

607. ODLUKA O PREUZIMANJU PRENIJETIH POSLOVNIH UDJELA I PRIPAJANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA

       „VODOVOD ZELINA D.O.O.“ TRGOVAČKOM DRUŠTVU „VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.“

608. ZAKLJUČAK O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

609. ODLUKA O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ

       PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

610. ODLUKA O PRIJENOSU POSLOVA PRIJEVOZA UMRLIH OSOBA S PODRUČJA GRADA

       SVETOG IVANA ZELINE U NADLEŽNOST ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

611. ODLUKA O SUDJELOVANJU RODITELJA U CIJENI PROGRAMA U DJEČJEM VRTIĆU „PROLJEĆE“

612. ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U

       DJEČJIM VRTIĆIMA KOJIMA GRAD SV. IVAN ZELINA NIJE OSNIVAČ

613. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANJU OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I

       PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE ZA GRAD SVETI IVAN ZELINU

Pročitano 1803 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija