Zelinske novine br. 2016-07

S A D R Ž A J

AKTI GRADONAČELNIKA

587. NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ULAGANJA U MODERNIZACIJU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

        NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

588. NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA EKOLOŠKU I INTEGRIRANU

        PROIZVODNJU U 2016. GODINI

589. NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA UNAPREĐENJE GENETSKOG

        MATERIJALA U 2016. GODINI

590. NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA PREMIJE OSIGURANJA USJEVA,

        VIŠEGODIŠNJIH NASADA I SADNOG MATERIJALA U 2016. GODINI

591. NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA EDUKACIJU I STRUČNO

        OSPOSOBLJAVANJE U 2016. GODINI

592. NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA IZRADU DOKUMENTACIJE

        ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ FONDOVA EU U 2016. GODINI

Pročitano 1709 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija