Zelinske novine br. 2016-06

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VJEĆA

578. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI GRADA SVETOG IVANA ZELINE

579. ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

580. ODLUKA O POTPORAMA U POLJOPRIVREDI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

581. ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH

        DOBARA I OKOLIŠA ZA PODRUČJE GRADA SVETI IVAN ZELINA

582. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SVETI IVAN ZELINA I PLANA

        CIVILNE ZAŠTITE GRADA SVETI IVAN ZELINA

583. ODLUKA O SUDJELOVANJU RODITELJA U CIJENI PROGRAMA U DJEČJEM VRTIĆU „PROLJEĆE"

584. ODLUKA O OSNIVANJU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

585. ODLUKA O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU VODOVOD ZELINA D.O.O.

AKTI GRADONAČELNIKA

586. ODLUKA O PROVOĐENJU RADOVA ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

Pročitano 2179 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija