Zelinske novine br. 2016-03

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

571. OBVEZATNE UPUTE BROJ IV

        O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA

       ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

AKTI GRADONAČELNIKA

572. PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I

        ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE,

        DEZINSEKCIJE  I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA PODRUČJE GRADA SVETI IVAN ZELINE

       U 2016. GODINI

573. PROVEDBENI PLAN PREVENTIVNE I OBVEZNE PREVENTIVNE DDD KAO POSEBNE MJERE NA PODRUČJU GRADA

       SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

Pročitano 2120 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija