Zelinske novine br. 2015-23

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

539. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

540. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

541. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU

SVETOM IVANU ZELINI U 2015. GODINI

542. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22.

STAVKA 1.ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2015. GODINI

543. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

544. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

545. IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. GODIN

546. PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

547. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

548. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SVETOM IVANU ZELINI U 2016. GODINI

549. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O

KOMUNALNOM GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U 2016. GODINI

550. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

551. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

552. SOCIJALNI PROGRAM GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

553. ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM

VIJEĆU I ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2016. GODINU

554. ANALIZA O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, ODNOSNO SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU

GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

555. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. S FINANCIJSKIM

UČINCIMA ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE

556. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2019. GODINE

557. ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

558.  ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

559.  ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADSKE KNJIŽNICE

560. ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

Pročitano 2888 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija