Zelinske novine br. 2015-13

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

513. ODLUKA O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

514. ZAKLJUČAK O SKLAPANJU SPORAZUMA O SURADNJI NA PROJEKTU RAZVOJA INFRASTRUKTURE

        ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U PODRUČJIMA U KOJIMA  NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA

        ULAGANJA, PRIHVATLJIVOG ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

515. ODLUKA O MJERAMA POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U GRADU SVETOM IVANU ZELINI ZA

        2015. GODINU

516. ODLUKA O IZBORU OSOBE KOJOJ ĆE SE POVJERITI OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA – NABAVA KAMENOG

        MATERIJALA NA PODRUČJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE

517. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UKLJUČIVANJU GRADA SVETOG IVANA ZELINE U PROVEDBU PROGRAMA

        "KREDITOM DO USPJEHA 2014." MJERA 1. KREDITOM DO KONKURENTNOSTI MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I

         OBRTA

518. ODLUKA O ODREĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM

        TIJELIMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

519. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA SVETOG IVANA ZELINE I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Pročitano 2647 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija