Petak, 07 Prosinac 2018 10:25

11.12.2018.- 10. sjednica Gradskog vijeća

Materijali uz poziv na 10. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća

  1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
  2. Aktualni sat
  3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
  4. Donošenje Odluke o Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
  5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Svetom Ivanu Zelini
  6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2018. godini
  7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
  8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
  9. Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
10. Donošenje Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu
12. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2019. godini
13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2019. godini
14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu
15. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu
16. Donošenje Socijalnog programa Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu
17. Donošenje Odluke o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu
18. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu
19. Donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
20. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
21. Donošenje
A) Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja, odnosno sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
B) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2019. do 2020. godine
22. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u k.o. Zelina
23. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabiPročitano 506 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina