Srijeda, 18 Prosinac 2019 12:31

III. dopunska odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekata u 2019. godini

Na temelju članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“ br.8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06-pročišćeni tekst, 09/09, 11/09-pročišćeni tekst, 5/13, 12/13-pročišćeni tekst), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekta u 2019. godini (Klasa: 402-08/19-01/01, ur.br:238/30-02/07-19-2) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline je dana, 18. prosinca 2019. na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava udrugama, donio:


III. D O P U N S K U O D L U K U
o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekata u 2019. godini

Pročitano 286 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina