Četvrtak, 04 Listopad 2018 10:00

Dopunska odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekta u 2018. godini

Na temelju članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“ br.8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06-pročišćeni tekst, 09/09, 11/09-pročišćeni tekst, 5/13, 12/13-pročišćeni tekst), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekta u 2018. godini (Klasa: 402-08/18-01/01, ur.br:238/30-02/07-18-2) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline je dana 18. rujna 2018. na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava udrugama, donio:


D O P U N S K U O D L U K U
o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekata u 2018. godini

Pročitano 265 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina