Natječaji

Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13) te članka 53. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, sukladno svojoj  Odluci od 10. listopada 2016. god., raspisuje

NATJEČAJ

za izbor/imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina

Natječaj možete preuzeti u prilogu.

Natječaj za dodjelu sredstava privatnim ustanovama, odnosno drugim oblicima privatne prakse za zadravstvenu njegu i rehabilitaciju u 2016. godini.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14),

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14),

Ponedjeljak, 09 Svibanj 2016 08:27

Rezultati pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, dana 09. svibnja 2016. objavljuje Rezultate pisanog testiranja.

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, dana 03. svibnja 2016., objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

 

Poziv možete preuzeti u prilogu.

Utorak, 19 Travanj 2016 08:48

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, Klasa: 372-03/16-01/03, Urbroj: 238/30-02/07-16-1 od 18. travnja 2016. godine raspisuje se

U „Narodnim novinama" broj 23 od 13.04.2016. objavljen je natječaj za imenovanje na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu („Zelinske novine", br. 6/16) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 23. ožujka 2016. godine raspisuje


Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu („Zelinske novine", br. 6/16) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 23. ožujka 2016. godine raspisuje

Stranica 26 od 35

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija