Natječaji

 

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, na određeno vrijeme, dana 06. srpnja 2017., objavljuje 

 

Ponedjeljak, 26 Lipanj 2017 13:56

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26.06.2017. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, referenta za komunalne i druge javne naknade, te se daju upute kako slijedi:

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 372-03/16-01/03, URBROJ: 238/30-02/07-17-3 od 09. svibnja 2017. godine raspisuje se

Grad Sveti Ivan Zelina raspisuje

Javni natječaj za dodjelu na korištenje nekretnine u k.o. Zelina udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva koje provode programe/projekte od interesa za opće dobro

Stranica 25 od 35

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija