Srijeda, 24 Ožujak 2021 14:23

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline prikupljanjem pismenih ponuda (ponovljeni)

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 51. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine”, br. 7/21), te sukladno Proceduri upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 23/19, 14/20 i 26/20) i Odluci Gradonačelnika o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 053-02/20-01/01, URBROJ: 238/30-02/07-21-8 od 24. ožujka 2021. godine, Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline, raspisuje:

 

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline prikupljanjem pismenih ponuda (ponovljeni)

Pročitano 876 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija