Utorak, 15 Rujan 2020 07:44

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – ulica Bregi u Biškupcu Zelinskom, a koja u cijelosti ili djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 4873, 3820, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3833, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3853, 3859, 3860, 3861, 3858, 3587, 4871, 3856, 3855, 3854, 3837, 3834, 3819 katastarske općine Zelina, 

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 24. rujna 2020. godine u 09:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 1. listopada 2020 godine od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o, Trg Ante Starčevića 12A, Sveti Ivan Zelina

KLASA: 363-05/20-01/88
URBROJ: 238/30-02/26-20-3
Sveti Ivan Zelina, 14. rujna 2020.

GRADONAČELNIK:
Hrvoje Košćec, v.r.

Pročitano 427 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija