Srijeda, 08 Siječanj 2020 10:44

Natječaj za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za izradu dokumentacije za prijavu na natječaj fondova EU u 2020. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – Izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj fondova EU u okviru Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. do 2020. (izrada poslovnog plana/investicijska studija, studija izvodljivosti, studija zaštite okoliša, projektno tehnička dokumentacija – arhitektonski projekt, tehnološki projekt, geodetski elaborat).
Iznos potpore – do 40 % prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

 

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2020. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu potpora izrade dokumentacije za prijavu na natječaj fondova EU u 2020. godini;
- Dokaz da je podnositelj (pojedinac) zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Kopiju računa o nastalim troškovima;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa i IBAN.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG61.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za potpore izrada dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj fondova EU Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline;

Sukladno Uredbi de minimis iznos potpore male vrijednosti koji je dodijeljen jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prijeći iznos 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za potpore u poljoprivredi” ili osobno u tajništvo, soba 24.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2020-212, 2020-204 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

KLASA: 320-01/19-01/61
URBROJ: 238/30-02/18-20-10

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

 

Pročitano 222 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina