Ponedjeljak, 26 Kolovoz 2019 12:12

Javni poziv

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59. stavak 1. točku 1. i članak 60. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj 68/18, 110/18) te Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja komunalne infrastrukture, KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11, od 2. travnja 2019., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

 

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izvedena komunalna infrastruktura - put koji se proteže od potoka Zelina do ucrtanog puta kčbr. 3072 k.o. Zelina, a koja u cijelosti ili djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 3036, 3037, 3038, 3034, 3171 katastarske općine Zelina, o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne komunalne infrastrukture, izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja komunalnom infrastrukturom, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 3. rujna 2019. godine u 8:30 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena komunalna infrastruktura (nerazvrstana cesta) uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena komunalna infrastruktura, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 17. rujna 2019. godine od 08:00 do 10:30 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o, Trg Ante Starčevića 12A, Sveti Ivan Zelina.  

  

KLASA: 943-06/19-01/16

URBROJ: 238/30-02/26-19-2

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Košćec, v.r.

Pročitano 288 puta
Više u ovoj kategoriji: « Javni poziv Poziv na javni uvid »

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina