Petak, 15 Veljača 2019 13:25

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u naselju Donja Drenova,

a koji djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 3762/1, 3615, 3616, 3696, 3617, 3618, 3619, 3620/1, 3620/2, 3621, 3622, 3624, 3625/1, 3629/3, 3629/1, 3628/2, 3628/1, 3669, 3679/7, 3679/6, 3679/5, 3679/4, 3679/3, 3679/2, 3679/1, 3623, 3691 katastarske općine Blaškovec, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Stjepan Kršak, ovlašteni predstavnik tvrtke Geodom d.o.o. iz Donje Zeline, Hrnjanec, Kršaki 14.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 22. veljače 2019. godine u 09:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 08. ožujka 2019. godine od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama tvrtke Geodom d.o.o. u Svetom Ivanu Zelini, Trg Ante Starčevića 12a.


KLASA: 931-05/19-01/04
URBROJ: 238/30-02/20-19-4
Sveti Ivan Zelina, 14. veljače 2019.

GRADONAČELNIK:
Hrvoje Košćec, v.r.

 

Pročitano 176 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina