• 3. faza radova na kružnom toku

  3. faza radova na kružnom toku

 • MALI ZELINSKI PLAC-izaberite OPG i naručite

  MALI ZELINSKI PLAC-izaberite OPG i naručite

 • Godišnji izvještaj 2019.

  Godišnji izvještaj 2019.

 • 1
 • 2
 • 3

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Srijeda, 25 Travanj 2012 11:36 LOTUS 2011./2012.

LOTUS 2011./2012.

LOTUS 2011/12 je drugo sustavno istraživanje u Republici Hrvatskoj, provedeno u svim gradovima i općinama, te županijama (njih 576), s ciljem analize aktualnog stanja te usporedbe napretka ili nazatka u područjima transparentnosti u radu jedinica lokalne i regionalne samouprave, s obzirom na izmjenu zakonskog okvira i direktan izbor (grad)načelnika i župana. Dodatno, u istraživanju 2011. godine proširena je dimenzija koja se odnosi na suradnju s civilnim društvom.

Informacije su za potrebe istraživanja prikupljane uvidom u statute gradova/općina te poslovnike vijeća i skupštine; putem upitnika koji je poslan svim gradovima/općinama, pregledom službenih internetskih stranica te direktnim kontaktom putem telefona.

Radi se o ključnim područjima za daljnji razvoj demokracije i sudjelovanje građana u političkom životu njihovih lokalnih zajednica nastavit će se s provedbom sustavnog istraživanja te izradom preporuka za poboljšanja funkcioniranja jedinica lokalne i regionalne samouprave svake dvije godine.

Grad Sv. Ivan zauzima dobro 76 mjesto od svih promatranih grada i općina u Hrvatskoj. Treba napomenuti da je na sličnom istraživanju Grad Sv. Ivan Zelina 2009. godine imao 5,10 bodova, a prema istraživanju 2011. godine ima 6,00 bodova. Prema navedenim rezultatima, Grad Sv. Ivan Zelina spada u transparentne gradove.

 Wiše pročitajte na www.gong.hr

Natemelju članka 11. Odluke o nagradama i priznanjima Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", broj 8/98, 10/04) Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline
I. Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline povodom Dana Grada Svetog Ivana Zeline, 24. lipnja, (iznimno krajem kalendarske godine) dodjeljuje nagrade i javna priznanja Grada Svetog Ivana Zeline u znak priznanja
građanima grada i drugim fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu iz oblasti gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti kojima pridonose razvoju Grada Svetog Ivana Zeline. II. Nagrade i javna priznanja mogu se dodjeljivati jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave, tvrtkama, ustanovama, udrugama i drugim organizacijama i fizičkim osobama s kojima
Grad Sveti Ivan Zelina održava prijateljske odnose kako u zemlji, tako i u inozemstvu.
III. Nagrade i javna priznanja Grada Svetog Ivana Zeline su:
- nagrada Grada za životno djelo
- godišnja nagrada Grada
- proglašavanje počasnim građaninom Grada.
IV. Prijedlog za dodjelu nagrade mogu podnijeti: vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća uključivo Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada, Gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, građani, tvrtke, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne osobe i njihova tijela upravljanja.
V. Prijedlog za dodjelu nagrada i javnih priznanja podnosi se u pisanom obliku s iscrpnim obrazloženjem, a treba sadržavati:
1. Za tvrtke, ustanove, udruge i druge organizacije:
- naziv tvrtke, ustanove, udruge ili druge organizacije koja se predlaže za nagradu,
- naziv predlagača,
- djelatnost koju kandidat obavlja,
- za koju nagradu se predlaže,
- obrazloženje,
- ostali podaci koji nisu navedeni, a značajni su za dodjelu nagrade.
2. Za fizičke osobe:
- ime i prezime osobe koja se predlaže za nagradu,
- za koju nagradu se predlaže,
- obrazloženje.
VI. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Sv. Ivana Zeline, putem Radio-postaje Sv. Ivan Zelina, putem web stranica Grada Sv. Ivana Zeline i u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Sv. Ivana Zeline.
VII. Prijedlozi se podnose u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Gradsko vijeće Grada Sveti Ivan Zelina, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja, Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina, u  zatvorenim omotnicama, poštom preporučeno ili osobno.
VIII. Zaključak Gradskog vijeća o dodjeli nagrada i priznanja objavit će se u "Zelinskim novinama", službenom
glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA: 013-03/12-01/04
UR.BROJ: 238/30-01/01-12-4
Sv. Ivan Zelina, 18. travanj 2012.

PREDSJEDNICA ODBORA
Mira Čegec, v.r.

Na temelju Odluke o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 9/2012) Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2012. godini.

Zagrebačka županija u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodjelit će godišnja financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za 2012. godinu, i to:

1. subvencije za početak poslovanja poduzetnika,

2. subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje,

3. subvencije za uvođenje inovacija u proizvodnju,

4. subvencije za žene poduzetnice

5. subvencije za cjeloživotno učenje zaposlenih

6. kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti

7. kapitalne pomoći za tradicijske i umjetničke obrte,

8. kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte

9. tekuće donacije za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama vezanim za poduzetništvo.

 

Potpora u smislu ovog natječaja je potpora koja se dodjeljuje temeljem Odluke o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva


Sve informacije potražite na www.zagrebacka-zupanija.hr

Utorak, 24 Travanj 2012 10:05 Proglašena elementarna nepogoda

Proglašena elementarna nepogoda

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je elementarnu nepogodu za područje Grada Sveti Ivan Zelina i općina Bedenica, Kloštar Ivanić i Stupnik nastalu u razdoblju od 1. do 10. travnja 2012. godine uslijed niskih jutarnjih temperatura (mraza) koje su prouzročile štete na poljoprivrednim kulturama.

Nakon Županove Odluke o proglašenju elementarne nepogode, Gradsko, Općinska i Županijsko povjerenstvo, izvršit će procjenu šteta i u zakonskom roku dostaviti izvještaj Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Inače, župan Kožić do sada je proglasio elementarnu nepogodu za područje gradova Velike Gorice, Dugog Sela, Jastrebarskog te općina Orle, Križ, Dubrava, Kravarsko i Klinča Sela nastalu također uslijed niskih temperatura.
Utorak, 24 Travanj 2012 10:00 Poduzetnički impuls 2012.

Poduzetnički impuls 2012.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je, temeljem "Poduzetničkog impulsa" - plana poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. g.objavilo javni poziv za uključivanje u poticajne projekte Ministarstva.

Utorak, 24 Travanj 2012 09:51 "OTVORIMO SRCE"

"OTVORIMO SRCE"

Kao što ste upoznati Udruga Srce  trenutno usmjerava maksimalnu energiju i velike napore k svom najzahtjevnijem cilju, useljenju u vlastiti prostor. Iz tih razloga organiziramo Spektakularni humanitarni koncert “OTVORIMO SRCE” s ciljem  prikupljanja financijskih sredstava za useljenje. Izgradnju Centra podrške velikim dijelom su omogućile donacije dobrih ljudi, obrtnika, institucija i poduzetnika. Naš trud  i nastojanja da poboljšamo život djeci s teškoćama u razvoj ..

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina