Ponedjeljak, 10 Rujan 2012 09:21

Javni poziv za predlaganje kandidata (m/ž) za izbor članova Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline

Temeljem članka 8. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj 23/07.) i  članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline(«Zelinske novine», broj 9/07.) Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata/kinja  za izbor članova/ica
Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline

 

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova/ica Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Grada Svetog Ivana Zeline.

II.

Savjet mladih ima predsjednika/cu, zamjenika/cu i 7 članova/ica, koje bira Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja na vrijeme od dvije godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje imaju prebivalište na području Grada Svetog Ivana Zeline u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

III.

Pravo predlaganja kandidata/kinja za članove/ice Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih Grada Svetog Ivana Zeline (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Kod predlaganja kandidata/kinja za članove/ice Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

IV.

Sukladno toč. I. do III. pozivaju se ovlašteni predlagatelji da prijedlog kandidata/kinja za članove/ice Savjeta mladih podnesu na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovoj objavi .

Uz prijedlog kandidata/kinje obavezno  je priložiti:

-          rodni list kandidata,

-          uvjerenje o prebivalištu kandidata,

-          izvod iz registra udruga, odnosno izvadak iz sudskog registra ili izvadak iz drugog odgovarajućeg registra odnosno drugi odgovarajući dokaz.

V.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata/kinja za članove/ice Savjeta mladih je 30 dana od dana objave Javnog poziva u „Narodnim novinama d.d.“ .

Prijedlozi kandidata/kinja za članove/ice Savjeta mladih dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Gradsko vijeće,  Odbor za izbor i imenovanja,  10380 Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom «Prijedlog kandidata/kinja za izbor članova/ica  Savjeta mladih».


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
Vladimir Večaj

Pročitano 1583 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina