Petak, 20 Travanj 2012 08:15

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline

Natemelju članka 11. Odluke o nagradama i priznanjima Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine",
broj 8/98, 10/04) Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline
I. Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline povodom Dana Grada Svetog Ivana Zeline, 24. lipnja, (iznimno
krajem kalendarske godine) dodjeljuje nagrade i javna priznanja Grada Svetog Ivana Zeline u znak priznanja
građanima grada i drugim fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu iz oblasti gospodarskih, društvenih i drugih
djelatnosti kojima pridonose razvoju Grada Svetog Ivana Zeline.
II. Nagrade i javna priznanja mogu se dodjeljivati jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne
(regionalne) samouprave, tvrtkama, ustanovama, udrugama i drugim organizacijama i fizičkim osobama s kojima
Grad Sveti Ivan Zelina održava prijateljske odnose kako u zemlji, tako i u inozemstvu.
III. Nagrade i javna priznanja Grada Svetog Ivana Zeline su:
- nagrada Grada za životno djelo
- godišnja nagrada Grada
- proglašavanje počasnim građaninom Grada.
IV. Prijedlog za dodjelu nagrade mogu podnijeti: vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća uključivo
Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada, Gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, građani, tvrtke, ustanove,
udruge, političke stranke i druge pravne osobe i njihova tijela upravljanja.
V. Prijedlog za dodjelu nagrada i javnih priznanja podnosi se u pisanom obliku s iscrpnim obrazloženjem, a treba
sadržavati:
1. Za tvrtke, ustanove, udruge i druge organizacije:
- naziv tvrtke, ustanove, udruge ili druge organizacije koja se predlaže za nagradu,
- naziv predlagača,
- djelatnost koju kandidat obavlja,
- za koju nagradu se predlaže,
- obrazloženje,
- ostali podaci koji nisu navedeni, a značajni su za dodjelu nagrade.
2. Za fizičke osobe:
- ime i prezime osobe koja se predlaže za nagradu,
- za koju nagradu se predlaže,
- obrazloženje.
VI. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Sv. Ivana Zeline, putem Radio-postaje Sv. Ivan Zelina, putem
web stranica Grada Sv. Ivana Zeline i u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Sv. Ivana Zeline.
VII. Prijedlozi se podnose u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Gradsko vijeće Grada Sveti
Ivan Zelina, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja, Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina, u zatvorenim
omotnicama, poštom preporučeno ili osobno.
VIII. Zaključak Gradskog vijeća o dodjeli nagrada i priznanja objavit će se u "Zelinskim novinama", službenom
glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA: 013-03/12-01/04
UR.BROJ: 238/30-01/01-12-4
Sv. Ivan Zelina, 18. travanj 2012.

PREDSJEDNICA ODBORA
Mira Čegec, v.r.
Pročitano 1403 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina