Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Svetom Ivanu Zelini. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti odgovarajući Obrazac te istog poslati:

• na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, 10 380 Sveti Ivan Zelina
• na broj fax-a: 01 2019 202
• putem elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• donijeti osobno u Urudžbeni zapisnik radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

Obrazac:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJA ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA  

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje Grada Svetog Ivana Zeline:

Dragutin Mahnet, dipl.iur.
Tel. 01/2019 214
Faks. 01/2019 202
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naknada za pristup informacijama

Grad Sveti Ivan Zelina ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, br. 12/14).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis sklopljenih ugovora u 2022. godini


Popis sklopljenih ugovora u 2021. godini

Plan savjetovanja s javnošću Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donacije Grada Svetog Ivana Zeline u 2021. god.

Donacije Grada Svetog Ivana Zeline u 2020. god.

Popis sklopljenih ugovora u 2020.

Sponzorstva i donacije Grada Svetog Ivana Zeline u 2019. god.

Popis sklopljenih ugovora u 2019.

Sponzorstva i donacije Grada Svetog Ivana Zeline u 2018. god.

Popis sklopljenih ugovora u 2018.

Sponzorstva i donacije Grada Svetog Ivana Zeline u 2017. god.

Popis sklopljenih ugovora u 2017.

Sponzorstva i donacije Grada Svetog Ivana Zeline u 2016. god.

Popis sklopljenih ugovora u 2016.

Sponzorstva i donacije Grada Svetog Ivana Zeline u 2015. god.

Popis sklopljenih ugovora u 2015.

 Popis sklopljenih ugovora u 2014.

 

 

 

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija