Utorak, 29 Listopad 2019 08:52

Odluka o visini blagajničkog maksimuma

 


Na temelju članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06-pročišćeni tekst, 9/09, 11/09-pročišćeni tekst, 5/13, 12/13-pročišćeni tekst, 4/18, 20/18-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline, donio je


ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA


Članak I.


Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma u iznosu 10.000,00 kuna (slovima: desettisuća kuna), koju čini stanje glavne blagajne i stanje salda-konti blagajne.

Članak II.

Ova Odluka stupa na snagu 25.10.2019. a objavit će se na web stranici grada Svetog Ivana Zeline.

Članak III.

Od dana primjene ove Odluke prestaje važiti ranije donesena Odluka o utvrđivanju visine blagajničkog maksimuma.


KLASA: 401-01/19-01/01
URBROJ: 238/30-02/13-19-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GRADONAČELNIK
Sv. Ivan Zelina, 21.10.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hrvoje Košćec,v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pročitano 525 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina