Utorak, 19 Rujan 2017 10:35

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja naselja Sveti Ivan Zelina i Biškupec Zelinski na okoliš - informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/2017) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (čl.7., st.2), na službenoj internetskoj stranici Grada Svetog Ivana Zeline (www.zelina.hr) objavljuje se slijedeće:

U postupku ocjene utvrđeno je da Urbanistički plan uređenja naselja Sveti Ivan Zelina i Biškupec Zelinski neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da je Urbanistički plan uređenja naselja Sveti Ivan Zelina i Biškupec Zelinski prihvatljiv za ekološku mrežu.

Prilozi:

  1. Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja naselja Sveti Ivan Zelina I Biškupec Zelinski na okoliš KLASA: 350-02/17-01/01, URBROJ: 238/30-02/24-17-14 od 23.05.2017. god.
  2. Odluku u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja naselja Sveti Ivan Zelina i Biškupec Zelinski na okoliš KLASA: KLASA: 350-02/17-01/01, URBROJ: 238/30-02/24-17-30 od 18.09.2017. god. 

 

Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo:
Sunčica Mateljan Kranjčević, dipl. ing. arh., v.r.

 

Pročitano 1446 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina