Utorak, 07 Ožujak 2017 12:41

Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja i II. Izmjene i dopune UPU (A) turist.-ugost. i sport.-rek. područja Grada Sv. I. Zeline

U postupku ocjene utvrđeno je izmjene i dopune predmetnih planova neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO), te da su III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja i II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja (A) turističko-ugostiteljskog i sportsko-rekreacijskog područja Grada Sveti Ivan Zelina prihvatljive za ekološku mrežu. 

Pročitano 1349 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina