Srijeda, 31 Srpanj 2019 10:54

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: Postojeća asfaltna baza Banje Selo-postrojenje kapaciteta 120t/sat.

Zainteresirani građani mogu dostaviti mišljenja o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: Postojeća asfaltna baza Banje Selo-postrojenje kapaciteta 120t/sat.

Postupak ocjene provodi se jer nositelje zahvata PEDOM ASFALTI d.o.o. namjerava povećati kapacitet proizvodnje asfalta u postojećoj asfaltnoj bazi sa sadašnih 70t/sat na 120 t/sat.

Provoditelj postupka je Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša.

Mišljenje o zahtjevu dostavlja se u pisanom obliku na adresu:

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grad Vukovara 72/V.

Više informacija možete sazanti u nastavku:

INFORMACIJA O ZAHTJEVU
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA-AFALTNA BAZA

Pročitano 489 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina