Petak, 02 Veljača 2018 12:54

Informacija o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Svetog Ivana Zeline za period od 2017. - 2022. godine na okoliš

Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno – komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline sukladno članku 7. stavak 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/2008) informira javnost i zainteresiranu javnost o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Svetog Ivana Zeline za period od 2017. - 2022. godine na okoliš.

Gradonačelnik Grada Svetog Ivana je Odlukom KLASA: 351-02/13-01/02 i URBROJ: 238/30-02/24-17-14 dana 24. studenog 2017. god. pokrenuo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Svetog Ivana Zeline za period od 2017. - 2022. godine na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak ocjene).

Prema navedenoj Odluci Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sveti Ivan Zelina proveo je postupak ocjene.
U postupku ocjene utvrđeno je da Plan gospodarenja otpadom Grada Svetog Ivana Zeline za period od 2017. - 2022. godine neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i da je prihvatljiv za ekološku mrežu na osnovu čega je donesena Odluka kojom se utvrđuje da za Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš KLASA: 351-02/13-01/02 i URBROJ: 238/30-02/24-18-36 od 01.02.2018. god.
Nakon provedenog postupka ocjene temeljem članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) pokreće se postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Svetog Ivana Zeline za period od 2017. - 2022. godine.


Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo
Sunčica Mateljan Kranjčević, dipl. ing. arh.

Pročitano 403 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina