Ponedjeljak, 04 Prosinac 2017 12:01

Odluka o dodjeli sredstava privatnim ustanovama, odnosno drugim oblicima privatne prakse za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u 2017. godini

Na temelju članka  36.a  Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13 – pročišćeni tekst),  a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

(„Narodne novine“, br. 26/15), i Natječaju za dodjelu sredstava privatnim ustanovama, odnosno drugim oblicima privatne prakse za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u 2017. godini (KLASA: 500-01/17-01/04, URBROJ: 238/30-02/07-17-2 od 06.09.2017.), Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline je dana 04. prosinca 2017. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava privatnim ustanovama, odnosno drugim oblicima privatne prakse, donio:

Odluku o dodjeli sredstava privatnim ustanovama, odnosno drugim oblicima privatne prakse za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u 2017. godini  

Pročitano 477 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina