Četvrtak, 25 Svibanj 2017 12:35

Odluka o dodjeli nekretnine na korištenje

Na temelju članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13 – pročišćeni tekst), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), i Javnom natječaju za dodjelu na korištenje nekretnine u k.o Zelina udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva koje provode programe/projekte od interesa za opće dobro (KLASA: 406-09/17-01/12, URBROJ: 238/30-02/07-17-4 od 24.04.2017.), Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline je dana 25. svibnja 2017. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nekretnine na korištenje udrugama, donio

Odluku o dodjeli nekretnine na korištenjeo dodjeli nekretnine na korištenje

Pročitano 516 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina