Srijeda, 11 Siječanj 2017 13:45

Natječaj za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za unapređenje genetskog materijala u 2017. godini

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu („Zelinske novine“, br. 25/16) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 11. siječnja 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za unapređenje genetskog materijala 
u 2017. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za unapređenje genetskog materijala dodjeljuju se za:
1. Kupnju rasplodnih životinja radi poboljšanja genetske kvalitete stada goveda – 20% prihvatljivih troškova
2. Zamjensko govedo iz stada - 2.000,00 kn po govedu

Maksimalni iznos potpore po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 10.000,00 kuna.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2017. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za potpore unapređenja i očuvanja genetskog potencijala u 2017. godini;
- Kopija računa o nastalim troškovima ili potvrda Veterinarske stanice da je junica gravidna minimalno 5 mjeseci;
- Putni list za govedo izdan od strane Hrvatske poljoprivredne agencije, Uprava za veterinarstvo;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa i IBAN.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG51
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za potpore unapređenja genetskog potencijala Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da su rasplodne životinje visokokvalitetne (ženke) koje su upisane u matičnu knjigu;
- potpora se dodjeljuje samo aktivnim poljoprivrednicima čije su životinje upisane u matičnu knjigu koju vodi Hrvatska poljoprivredna agencija;
- za potporu prihvatljive su ženke prije prvog okota, gravidne minimalno 5 mjeseci;
- životinje za koje je ostvarena potpora moraju se držati u stadu barem četiri godine;
- za životinje koje moraju napustiti gospodarstvo potrebno je dostaviti Potvrdu Veterinarske stanice s navedenim razlozima za izlučivanje sa gospodarstva;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline.

Sukladno Uredbi de minimis iznos potpore male vrijednosti koji je dodijeljen jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prijeći iznos 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za potpore u poljoprivredi” ili osobno u sobu 41.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel: 2019-212, 2019-204 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

KLASA: 320-01/16-01/16
URBROJ: 238/30-02/18-17-7

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

Pročitano 1391 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina