• Martinje 2018.

  • Reciklažno dvorište

  • 8. Rock festival Blaževdol

  • Potpisan ugovor za sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Ponedjeljak, 11 Lipanj 2018 08:26

Održana edukativna radionica

U petak, 8. lipnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici održana je edukativna radionica o važnosti sprječavanja nastanka i odvojenog prikupljanja otpada za građane.

Građani su se upoznali kako smanjiti količinu otpada te ga ponovno iskoristiti, kao i koji se otpad može odložiti u reciklažnom dvorištu po otvaranju od rujna 2018. godine.

Različiti otpad za koji nije predviđeno odlaganje u posebne kontejnere na ulicama ili kućnom pragu, može se donijeti u reciklažno dvorište koje se upravo uređuje, a nalazi se u zoni gospodarske namjene Sveta Helena.

Osim papira, kartona, plastike, metala i stakla u reciklažnom dvorištu moći će se besplatno predati:

- bijela tehnika (štednjaci, hladnjaci…)
- elektronički otpad (televizori, osobna računala, klima uređaji i sl.)
- stare gume, baterije, akumulatore, motorno ulje, hidrauličko ulje, fluorescentne cijevi
- ambalaža onečišćena opasnim tvarima (ulje, boje i lakovi, filteri)

Edukativne radionice za građanstvo provode se u okviru projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na području Grada Svetog Ivana Zeline koji je sufinanciran iz sredstava EU fondova. U sklopu radionice podijeljene su edukativne brošure za sve prisutne.

Izrezak.JPG

 

 

 

Pročitano 181 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina